Τελευταία Νέα

Μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα

Βεβαιώσεις μετακίνησης για Lockdown

Αγαπητοί εργαζόμενοι,

η εταιρεία μας σας υπενθυμίζει και σας τονίζει ότι οι βεβαιώσεις μετακίνησης που σας έχουν χορηγηθεί αφορούν αποκλειστικά και μόνο την μετακίνησή σας από και προς τον τόπο εργασία σας, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας που σας έχουν δοθεί και τα οποία είναι αναρτημένα και στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Η χρήση των βεβαιώσεων αυτών για τον ανωτέρω λόγο ισχύουν για όσο διάστημα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και υπό την προυπόθεση ότι δεν έχει λυθεί η εργασιακή σχέση.

Ρητώς σας δηλώνουμε ότι απαγορεύεται η χρήση των βεβαιώσεων μετακίνησης για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από την μετακίνηση σας από και προς την εργασία σας και ότι τυχόν χρήση αυτών για άλλη αιτία ή για προσωπικούς λόγους συνιστά παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά εκ μέρους σας, για την οποία ουδεμία ευθύνη φέρει η εταρεία, ενώ ταυτοχρόνως σε μια τέτοια περίπτωση επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ !!

 

 

Oceanic Career Opportunities