Μήνας: Φεβρουάριος 2021

Βεβαιώσεις μετακίνησης για Lockdown

Αγαπητοί εργαζόμενοι, η εταιρεία μας σας υπενθυμίζει και σας τονίζει ότι οι βεβαιώσεις μετακίνησης που σας έχουν χορηγηθεί αφορούν αποκλειστικά και μόνο την μετακίνησή σας από και προς τον τόπο εργασία σας, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας που σας έχουν […]

Read More
Oceanic Career Opportunities