Μήνας: Σεπτέμβριος 2021

Ενημέρωση COVID-19 για BLUE SPOON M.I.K.E.

Η εταιρεία Blue Spoon M.I.K.E. που ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Oceanic Group of Companies, ενημερώνει όλο το προσωπικό της για την διαδικασία του  RAPID TEST από 13/09/2021 έως και 31/03/2022. Όπως ανακοίνωσε ο Υπ. Υγείας, από 13/09/2021 έως και 31/03/2022 όλοι οι […]

Read More

Ενημέρωση COVID-19 για εταιρείες OCEANIC

Οι εταιρείες Oceanic Security AE, Oceanic Safety AE και  Oceanic Solution AE που ανήκουν στον Όμιλο εταιρειών Oceanic Group of Companies, ενημερώνουν όλο το προσωπικό της για την διαδικασία του RAPID TEST από 13/09/2021 έως και 31/03/2022. Όπως ανακοίνωσε ο Υπ. Υγείας, από 13/09/2021 έως […]

Read More
Oceanic Career Opportunities