Μήνας: Απρίλιος 2021

Self Tests για τους εργαζομένους της Blue Spoon MIKE

Η εταιρεία Blue Spoon M.I.K.E. που ανήκει στον Όμιλο εταιρειών Oceanic Group of Companies, ενημερώνει όλο το προσωπικό της για την διαδικασία του SELF TEST που θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 19 Απριλίου. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας Blue Spoon […]

Read More
Oceanic Career Opportunities