Μήνας: Σεπτέμβριος 2020

Ενημέρωση για Covid-19

Ο Όμιλος εταιρειών Oceanic Group of Companies στον οποίον ανήκουν οι εταιρείες Oceanic Security AE, Oceanic Solution AE, Blue Spoon M. IKE, ενεργώντας με στόχο την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και υγείας, ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους του, για την ανάγκη […]

Read More
Oceanic Career Opportunities