Υπάλληλος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Πάτρα

Oceanic Security A.E

Η εταιρεία Oceanic Security Α.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της Πάτρας:

Υπάλληλο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών για το τμήμα Προσφορών Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικών/οικονομικών σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 1 έτους
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητες αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου, διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών και τήρησης χρονικών προθεσμιών
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

Περιγραφή Θέσης/Καθηκόντων:

 • Αξιολόγηση νέων διαγωνισμών μέσω βάσεων διαγωνισμών δημοσίου, πλατφορμών, ιστοσελίδων (ΕΣΗΔΗΣ, COSMO-ONE, ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.ο.κ)
 • Προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή προσφορών ηλεκτρονικά
 • Συνεργασία και συντονισμός με τμήματα της εταιρείας για το τεχνικο-οικονομικό μέρος προσφορών
 • Παρακολούθηση και διαχείριση αλληλογραφίας με υπηρεσίες, συνεργάτες και προμηθευτές (επικοινωνία, διευκρινίσεις, σύνταξη επιστολών κλπ.)
 • Έλεγχος νομιμοποιητικών εταιρείας και διαρκής επικαιροποίηση (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών), διαχείριση εγγυητικών επιστολών, (έκδοση, αποστολή, επιστροφή)
 • Έλεγχος καταχώρηση, διαχείριση και διατήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου προσφορών
 • Παρακολούθηση και εποπτεία όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών σε ΕΣΗΔΗΣ, επικοινωνία με αναθέτουσες αρχές και νομική υπηρεσία εταιρείας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές ταχύτατης εξέλιξης
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email

(θέμα: Υπάλληλος Οικονομικών Πάτρα)

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και η επικοινωνία θα γίνεται με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Σε εκκρεμότητα

To apply for this job email your details to support@datum.com.gr

Επισκόπηση θέσης εργασίας
Τοποθεσία θέσης εργασίας
Oceanic Career Opportunities