Οδηγός αυτοκινήτου – Υπεύθυνος έργων ασφαλείας, Αθήνα

Oceanic Solution A.E

Η εταιρεία Oceanic Solution AE με πολυετή εμπειρία στο χώρο παροχής υπηρεσιών, επιθυμεί να προσλάβει ΟΔΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ – ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για να εργαστεί στην περιοχή της Αθήνας σε κυλιόμενο ωράριο.

Αρμοδιότητες:

 • Επισκέψεις στα έργα της εταιρείας για μεταφορά υλικών & εξοπλισμού
 • Έλεχος και εποπτεία εργατικού προσωπικού της εταιρείας
 • Επικοινωνία με πελάτες & διαχείριση συμβάντων και περιστατικών
 • Διαχείριση έκτακτων περιστατικών

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΙΕΚ/ΑΕΙ/ΑΤΕΙ ή στρατιωτικών σχολών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Επαγγελματισμός και Εχεμύθεια
 • Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα τηλ: 2610526604 (ext 3) & 6987851764

ή στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και η επικοινωνία θα γίνεται με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

To apply for this job email your details to support@datum.com.gr

Τοποθεσία θέσης εργασίας
Oceanic Career Opportunities