Ζητείται υπάλληλος γραφείου οικονομικού τμήματος, Πάτρα

Oceanic Security A.E

Η εταιρεία Oceanic Security Α.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της Πάτρας:

Yπάλληλο Γραφείου Οικονομικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ θετικών/οικονομικών σπουδών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 1έτους
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και τήρησης προθεσμιών.

Περιγραφή Θέσης/Καθηκόντων:

 • Διοικητική υποστήριξη όλων των εργασιών του τμήματος
 • Σύνταξη και υποβολή τεχνικοοικονομικών προσφορών
 • Έλεγχος φακέλου δικαιολογητικών και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Ευχάριστο και σύγχρονο Περιβάλλον

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο email

(θέμα: Yπάλληλο Γραφείου Οικονομικού Τμήματος)

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα και η επικοινωνία θα γίνεται με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

To apply for this job email your details to support@datum.com.gr

Τοποθεσία θέσης εργασίας
Oceanic Career Opportunities